Segregaation purku

Uusia työkaluja, keinoja ja suosituksia tasa-arvon edistämistyöhön sekä sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi työmarkkinoilla

THL:n ja STM:n yhteinen Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke on julkaissut uusia työkaluja ja suosituksia tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi työpaikoilla sekä työelämän ja koulutuksen nivelkohdissa.

Ota työkalut ja keinot käyttöön, ja laita ne jakoon!

http://www.thl.fi/segregaationpurku

************************************

Lucina Hagman oli Suomalaisen Naisliiton perustajajäsen. Hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 170 vuotta.

Lue Naisten Äänestä Lucinan lyhyt elämäntarina: https://www.naistenaani.fi/lucina-hagman-marttajarjeston-perustajajasen-ja-naisasianainen/

Lue Naisten Äänestä Maritta Pohlsin krjoittama Lucina Hagmanin elämäkerta : https://www.naistenaani.fi/lucina-hagman-luottamusyhteiskunnan-rakentaja/

Kuva yläpalkissa Lucina Hagman, Museovirasto

****************************

Naiset tulevaisuuden rakentajina on nyt Minna -lehden teemana

*****************

Iranin naisia ei jätetä yksin

Pukeutuminen on aina ollut yksi tapa hallita ja pyrkiä kontrolloimaan naisia. Iranin moraalipoliisilla on ollut tässä suhteessa kova maine. Tiukalla pukeutumiskoodilla vaaditaan naisia vastuuseen myös muiden ajatuksista.

Lue lisää 

*****************                                                                                 

Suomalainen Naisliitto on perustettu v. 1907

Vuosi 2023 on liiton 116. toimintavuosi

Vuoden 2023 teema:  "Aktiivinen osallistuminen ja arjen sujuvuus uudistuvassa Naisliitossa"

Liitto panostaa jäsenistön osallisuuden ja osallistumisen kokemuksen vahvistamiseen.  Menestyvän naisjärjestön voimana on osallistuva ja sitoutunut jäsenistö.

Strategista teemaa Naiset mukana teknologian kehityksessä jatketaan painottaen digitalisaation tuomien haasteiden esillä pitoa ja vaikuttamalla niihin erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

ILOA JÄSENYYDESTÄ

Suomalainen Naisliitto on naisasia- ja tasa-arvojärjestö, mutta myös yhteisöllinen ja vireä sivistys- ja kulttuurijärjestö. Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus osallistua sekä valtakunnallisen Naisliiton että oman paikallisyhdistyksesi monipuoliseen toimintaan. Suomalaisella Naisliitolla on kuusi vireää paikallisyhdistystä (=jäsenyhdistystä): Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa ja Torniossa. Jäseniä Naisliitolla on lähes 600.

Mitä SNL tarjoaa jäsenille.... lue lisää

Liity jäseneksi ....lue lisää


**********************************************

SUOMALAISEN NAISLIITON SAAVUTETTAVUUS-RYHMÄN TYÖ ETENEE

Vaadimme toimia digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi

Noin 600 000 ihmistä sinnittelee arjessa kokonaan sähköisten palvelujen ulkopuolella. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että lähivuosina määrä voi vielä kasvaa.

Ongelma on kaksitasoinen. Osa ihmisistä on täysin syrjässä digimaailmasta. Osalla on jonkin verran taitoja, mutta nekin uhkaavat hiipua, kun laitteet ja ohjelmistot kaiken aikaa muuttuvat.

EU:n saavutettavuus-direktiivi 2010-luvun lopulta antoi Suomalaiselle Naisliitolle alkusysäyksen digimaailman epäkohtien selvittämiseen. Pohdinnat johtivat siihen, että Liitto perusti Saavutettavuus-hankkeen, johon nimesi kuusi jäsentä.

Perustana oli näkemys, että verkkosivujen helppokäyttöisyys ja viestien ymmärrettävyys sekä sujuva pääsy niiden äärelle velvoittavat muitakin kuin direktiivin alaisia julkisen vallan edustajia.

Lue tarkemmin tästä linkistä.

Yritämme vaikuttaa, että Gallup-tutkimusten ikärajoja nostettaisiin

Saavutettavuus-ryhmä on ollut yhteydessä gallup-tutkimuksia tekevien yhtiöiden kanssa. Olemme ihmetelleet, miksi kyselyjen yleisin yläraja on 79 vuotta. Rajaa pitäisi nostaa 10 vuodella. Jatkamme tätä hanketta. Myös vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo on mielipideartikkelissaan (HS 25.8.2023) puuttunut samaan epäkohtaan.


Hyviä käytäntöjä- oletko tietoinen

Toisen puolesta asiointi. apteekit ja terveydenhuolto

Lue tarkemmin tästä linkistä(avautuu tiedosto)

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Lue tarkemmin tästä linkistä(avautuu tiedosto)

Pankkien erityispalveluja senioreille

Lue tarkemmin tästä linkistä(avautuu tiedosto)

Kotitalousvähennys

Olethan tietoinen, että kotitalousvähennystä verotuksessa saa tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluista. Tällaisia ovat mm. tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö.

Olethan tietoinen, että vuonna 2023 on tullut voimaan, että Verohallinto on avannut rajapinnan, jonka kautta yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat tiedot asiakkaidensa puolesta. Yrityksen ja asiakkaan pitää erikseen sopia kotitalousvähennystietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle.

Parannusehdotus

Suomalaisen Naisliiton saavutettavuus-ryhmä pitää puutteena sitä, että tämän erittäin tarpeellisen vähennyksen saa vain, jos neuvoja tai asentaja tulee palvelua tarvitsevan kotiin.

Moni yksinäinen ihminen ei mielellään asioi vieraan ihmisen kanssa kodissaan ja avaa tietokonettaan tunnuksineen.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa tulisi olla myös kodin ulkopuolella tapahtunut (esim. huoltopalveluna) ostettu luettelon mukainen työkorvaus.

Saavutettavuus-ryhmä paneutuu myös seuraaviin aiheisiin

 Olemme aloittaneet Arjen pienet harmit -osion. Olemme kuvanneet rollaattorin kanssa kulkevan vaasalaisen Pirkon hankaluuksia niin suojatiellä kuin tavaratalon ovissa. Jatkamme tätäkin syksyllä.

65+ -tietopaketti: Tieto erilaisista etuuksista ja niiden hakemisesta on hajallaan monessa paikassa. Olemme hankkeen alusta lähtien keskustelleet kattavasta tietopaketista 65+-ikäisille kaikkien eteen tulevien elämänvaiheiden varalle.  Otamme yhteyttä Kelaan ja Digivirastoon.

Ohjelmistojen testaus,

Vanhusneuvostojen aseman selvittely

Älyvaatteet ym.

Saavutettavuus-ryhmä on hakenut toimintansa alusta asti yhteistyötä eri tahojen kanssa, Esimerkiksi mielenilmaukseen lähetimme kutsun kaikille eläkeläisjärjestöille. Tätäkään toimintaa emme unohda.

Teksti: Suomalaisen Naisliiton Saavutettavuus-ryhmä: Kirsti Pohjonen pj, Soile Hakola, Vuokko Kangassuo, Maija Kauppinen, Pirkko Keskinen ja Anneli Mäkinen


************************************

Naisten Ääni - naisten työ isänmaan rakentajina näkyväksi

www.naistenaani.fi

Suomalaisen Naisliiton verkkojulkaisu Naisten Ääni tuottaa 115-vuotiaalle Suomelle uutta historiaa. Naisten Äänen kautta Suomi on saanut lahjaksi jo yli  1050 naiselämäkertaa. Joukossa valtakunnan merkkinaisia, paikallisia vaikuttajanaisia, yhdistysaktiiveja, naisia eri ammateissa, mutta ennen kaikkea ihan tavallisia suomalaisnaisia kaupungeista ja maaseudulta, 1700-luvulta nykypäiviin.

Naisten Ääni julkaisuun kirjoittajat muistuttavat kansalaisyhteiskunnan tärkeydestä. Meistä jokainen rakentaa omalla elämällään tätä yhteistä maatamme. Meistä jokainen voi myös vaikuttaa.

Naisten Ääni on avoinna uusille tarinoille myös vuoden 2022 jälkeen ja siihen kerätty aineisto on pysyvästi tutkijoiden, toimittajien, kirjailijoiden ja kaikkien meidän käytettävänä.

*****************

JÄSENKYSELY 2022

Lue tulokset

*****************

NJKL:n kannanotto: Naiset, me otamme teidän kokemuksenne vakavasti

 NJKL-Kannanotto22062022.docx

*****************

Kultti ry:n Vuoden laatulehti -kilpailun voitti Imetysuutisia -lehti.

Minna -lehti on hyväksytty kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien Kultti ry:n jäseneksi. Nyt Minna myös näkyy Kultti ry:n sivulla, Minnalla on siellä oma sivuosio. Sitä voi käydä katsomassa osoitteessa www.kulttilehdet.fi

*****************

 HUOM! Lue oikean reunan  alimmasta YouTube- linkinstä  SANKTA LUCINA Minna Canth- seminaarin 5.5.2023 videot

 Tätä linkkä seminaarista voi jakaa:  https://www.youtube.com/watch?v=QftvctwRuq0&t=608s

TAPAHTUMAT

  • 6.10.2023–8.10.2023
    Minna Canth seminaari 8.10. Vaasassa
  • 7.10.2023
    Syyskokous
    Suomalainen Naisliitto ry, Finska Kvinnoförbundet rf:n jäsenyhdistyksille KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Suomalainen Naisliitto ry:n, Finska Kvinnoförbundet rf:n syyskokous pidetään lauantaina 7. lokakuuta 2023 kello 13.00 Original Sokos Hotelli Vaakunassa, osoitteessa Rewell 101, Ylätori, 65100 Vaasa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen luovutus alkaa klo 12.30. Virallisia edustajia toivotaan saapumaan paikan päälle ja ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 29.9.2023 mennessä Liiton sähköpostiosoitteese en toimisto@suomalainennaisliitto.fi. Kokousta on mahdollista seurata zoomin välityksellä . Zoom-yhteyksiä varten pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron. Kokouksessa esitellään ja hyväksytään Su omalaisen Naisliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä valitaan Liiton puheenjohtaja ja kolme jäsentä kaudeksi 2024–2025 hallituksen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Eva Tervonen sekä hallituksen jäsenet Ritva Karinsalo, Raili Ilola ja Marianna Rossi. Raili Ilola sekä Marianna Rossi ovat uudelleen valittavissa. Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Eva Tervonen puheenjohtajana, Nuppu Rouhiainen varapuheenjohtajan a ja jäseninä Raili Ilola, Vuokko Kangassuo, Ritva Karinsalo, Leena Pohjanloimu, Marianna Rossi ja Marja-Riitta Tervahauta. Kokouksessa käsitell 8;än hallituksen vastaus Oulun pyyntöön selvittää kaksoisjäsenyydestä mahdollisesti aiheutuvat ongelmatilanteet sekä päätetään julkilausuman hyväksymisestä. Syyskokouksessa kuvataan. Kuvia julkaistaan Naisliiton mediakanavilla. Tervetuloa! Helsingissä 14.9.2023 Eva Tervonen   &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;    &nbs p;   Nuppu Rouhiainen puheenjohtaja    ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;   varapuheenjohtaja Liitteet: Syyskokouksen esityslista, säänn& #246;t ja menettelytapajärjestys. Lähetämme myöh emmin hallituksen vastauksen Oulun pyyntöön, ehdotuksen julkilausumasta, toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Pyydämme tulostamaan kokouspaperit mukaanne.

kaikki tapahtumat

< Syyskuu 2023 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001