Linkki Fb Minna-Suomalaisen Naisliiton jäsenlehti
https:/­/­www.facebook.com/­suomalainennaisliitto.fi
minna@suomalainennaisliitto.fi

Suomalainen Naisliitto on NJKL:n jäsenliitto

NJKL:n kampanja "SUOMI ILMAN NAISIA"

Naisjärjestöjen Keskusliitto täyttää ensi vuonna 110 vuotta, ja se haluaa juhlistaa merkkivuottaan tuomalla esille naisten merkittävää työtä yhteiskunnallisina toimijoina. NJKL käynnisti 1.3.2021 sosiaalisen median kampanjan #Suomi ilman naisia, jonka tavoitteena on tuoda esiin naisten tekemää vapaaehtoistyötä erilaisissa naisjärjestöissä.

SNL:n hallitus on päättänyt, että osallistumme kampanjaan kahdella tasolla:
1    Naisten Ääni -hanke on merkittävä kahdestakin eri näkökulmasta: Se on Naisliiton todellinen voimannäyte, joka on eri vaiheissaan vaatinut runsaasti vapaaehtoistyötä, joka ei ole vieläkään päättynyt. Toisaalta Naisten Ääni myös nostaa esiin usean sukupolven naisten jo aikaisemmin tekemän työn.

Suomalainen Naisliitto kutsuu NJKL:n jäsenjärjestöjen jäseniä kirjoittamaan 110-vuotislahjaksi elämäntarinoita Naisten Ääneen. Avaa kutsu sivun oik yläkulmasta!

2    Toisena hankkeena nostamme esille koosteen eri jäsenyhdistysten tekemästä vapaaehtoistyöstä. SNL:n hallitus on lähettänyt jäsenyhdistysten puheenjohtajille pyynnön välittää tietoa omissa yhdistyksissään tehtävästä vapaaehtoistyöstä.
Kampanja alkaa helmikuussa 2021 erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Naisten Ääni

www.naistenaani.fi

Suomalaisen Naisliiton verkkojulkaisu Naisten Ääni tuottaa 100-vuotiaalle Suomelle uutta historiaa. Naisten Äänen kautta Suomi on saanut lahjaksi jo 750 naiselämäkertaa. Joukossa valtakunnan merkkinaisia, paikallisia vaikuttajanaisia, yhdistysaktiiveja, naisia eri ammateissa, mutta ennen kaikkea ihan tavallisia suomalaisnaisia kaupungeista ja maaseudulta, 1700-luvulta nykypäiviin.

Naisten Ääni julkaisuun kirjoittajat muistuttavat kansalaisyhteiskunnan tärkeydestä. Meistä jokainen rakentaa omalla elämällään tätä yhteistä maatamme. Meistä jokainen voi myös vaikuttaa.

Naisten Ääni ei jää vain juhlavuoden hankkeeksi. Se on avoinna uusille tarinoille myös vuoden 2017 jälkeen ja siihen kerätty aineisto on pysyvästi tutkijoiden, toimittajien, kirjailijoiden ja kaikkien meidän käytettävänä.


Suomalainen Naisliitto

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Naisliitto ry, ruotsiksi Finska Kvinnoförbundet rf. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Liiton tarkoituksena on 1. Toimia Suomalaisen Naisliiton jäsenyhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä. 2. Toimia puolueisiin sitoutumattomana ja eri uskontokunnista ja kaikista yhteiskuntaluokista olevien naisten järjestönä. 3 Tukea jäsenyhdistysten toimintaa kannustamalla naisten henkistä kasvua ja itsensä kehittämistä. 4. Edlstää tasa-arvoa.

Vuosi 2021on Suomalaisen Naisliiton 114. toimintavuosi 

Jatketaan teemaa Naiset mukana teknologian kehityksessä paneutumalla digitaalisuuteen otsikolla Digipalvelut kaikkien käytössä

Minna Canth-seminaari NAISET MUKANA TEKNOLOGIAN KEHITYKSESSÄ 30.10.2021 JA Naisliiton syyskokous 31.10. Oulussa

Katso seminaarin video tästä:

https://www.youtube.com/watch?v=ECOX0tlhK_Q&list=PLN6jg1k2yJLVegQa7WrZLAtIiUQJwd7C5


ILOA JÄSENYYDESTÄ

Suomalainen Naisliitto on naisasia- ja tasa-arvojärjestö, mutta myös yhteisöllinen ja vireä sivistys- ja kulttuurijärjestö. Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus osallistua sekä valtakunnallisen Naisliiton että oman paikallisyhdistyksesi monipuoliseen toimintaan. Suomalaisella Naisliitolla on kuusi vireää paikallisyhdistystä (=jäsenyhdistystä): Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa ja Torniossa. Jäseniä Naisliitolla on lähes 600.

Suomalainen Naisliitto on Naisjärjestöjen keskusliiton (NJKL), Suomen Kukkasrahaston sekä Minna Canthin talo ry:n jäsen.

Mitä SNL tarjoaa jäsenille

Kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettävä Minna Canth-seminaari. Seminaarin tavoitteena on syventää vuoden teemaa eri näkökulmista asiantuntevien luennoitsijoiden ja esitysten avulla. Kevätkokous ja kevään Minna Canth-seminaari pidetään pääkaupunkiseudulla. Syyskokous ja syksyn Minna Canth-seminaari puolestaan järjestetään  paikallisyhdistysten toimesta useimmiten heidän sijaintipaikkakunnillaan. Seminaarit ja kokoukset järjestetään viikonloppuisin.

Helsingin paikallisyhdistyksen kerran vuodessa järjestämä Ajankohtaisseminaari Helsingissä. Seminaari on tarkoitettu kaikille Naisliittolaisille.

Paikallisyhdistysten vuorotellen eri vuosina järjestämä kesäjuhla.

Kerran vuodessa painettuna lehtenä ilmestyvä Naisliiton korkealaatuinen jäsenlehti Minna.

Suomalaisella Naisliitolla on oma kokoontumistila Aurorankadulla Helsingin ydinkeskustassa.  Tilassa sijaitsee myös laaja naisasiakirjasto, josta jäsenillä on mahdollisuus lainata kirjoja.

Paikallisyhdistysten jäsenillat ja –tapahtumat sekä monipuolinen kulttuuri- ja virkistystoiminta. Useat paikallisyhdistykset ovat kiinteästi verkostoituneet alueensa muiden naisjärjestöjen kanssa. Useat paikallisyhdistykset tekevät myös vapaaehtoistyötä sekä järjestävät Naisliiton taloudellisesti tukemia teemaseminaareja.

Liity jäseneksi

Suomalaisen Naisliiton jäseneksi liitytään paikallisyhdistysten kautta. Luontevinta on liittyä omalla paikkakunnalla tai lähipaikkakunnalla sijaitsevaan paikallisyhdistykseen ottamalla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai vaikkapa tuntemaasi jäseneen. Jos paikkakunnallasi tai sen lähellä ei ole Suomalaisen Naisliiton paikallisyhdistystä, voit liittyä haluamaasi paikallisyhdistykseen.

Toivotamme mielihyvin tervetulleeksi jokaisen uuden jäsenen.

Liity Sinäkin Suomalaiseen Naisliittoon!


Lue uusin Minna, suora linkki vasemmassa sivupaneelissa

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen

Tuotanto: eOppiva ja Valtiovarainministeriö

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen verkkoluennolla tutustutaan seuraaviin teemoihin:

-Mitä ihmiskeskeisyys tarkoittaa

-Millaista muutosta ihmiskeskeisyyden toteutuminen vaatii

-Miten ihmiskeskeisyyttä voi itse toteuttaa

Koulutuksessa tutustut erilaisiin näkökulmiin ihmiskeskeisyydestä ja sen toteutumisesta. Käydään yhdessä läpi, mitä miten ihmiskeskeisyys liittyy ihmiskäsitykseen, kieleen, johtamiseen, julkiseen hallintoon, etiikkaan ja digitalisaatioon. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat herätellä omia ajatuksiaan siitä, mitä ihmiskeskeisyys toiminnan lähtökohtana tarkoittaa.

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/nakokulmia-ihmiskeskeisyyteen/


Minna -lehti on hyväksytty kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien Kultti ry:n jäseneksi. Nyt Minna myös näkyy Kultti ry:n sivulla, Minnalla on siellä oma sivuosio. Sitä voi käydä katsomassa osoitteessa www.kulttilehdet.fi

TAPAHTUMAT

  • 1.1.1000–30.5.2022
    Tiedote

    Suomalaisen Naisliiton tiedote 2/2021

kaikki tapahtumat