Peking +25 –Tehdään tasa-arvo, kansalaisjärjestöraportti

Raportti on vuonna 1995 YK:n maailmankonferenssissa Pekingissä laaditun naisten ja tyttöjen asemaa käsittelevän julistuksen ja toimintaohjelman toteutumisen seurantaa. Suomi yhdessä 188 muun YK:n jäsenvaltion kanssa sitoutui Pekingin toimintaohjelmaan naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämisessä. Naisjärjestöt vaikuttivat merkittävästi maailman laajuisen ja kunnianhimoisen julistuksen ja toimintaohjelman sisältöön.

Viides Peking  +25 kansalaisjärjestöraportti julkistettiin 3.10.2019 ja luovitettiin tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistille 3.10.2019 Kuntatalossa Helsingissä.

Raportti osoittaa selvästi, että sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis edes tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa. Muun muassa naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta, palkkaepätasa-arvo ja hoitovastuun epätasa-arvoisessa jakautumisessa on edistytty hitaasti, jos lainkaan.  Uutena haasteena on tullut ilmastonmuutos ja sen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

”Kyse ei ole tiedon, vaan tahdon puutteesta.” sanoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet julkistamistilaisuudessa ja jatkoi ”Näitä ongelmia ei ratkaista ilman naisia, eikä ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa.”

Nyt julkistetun raportin laatimiseen osallistui 40 Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöä. Suomalainen naisliitto osallistui naisten köyhyyttä ja terveyttä käsittelevien osioiden laadintaan.

Raportti on luettavissa Naisjärjestöjen keskusliiton sivuilta:

https://www.naisjarjestot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/peking-raportti-taitto-digi.pdf

Suomalainen Naisliitto 8.10.2019